Vernieuwen, uitvinden,
veranderen en ontdekken.

Het is tijd

Je wilt vernieuwen
of veranderen

Maar waar te beginnen?

Hoe doorbreek je bestaande patronen of systemen?

Vind je een ander perspectief? Krijg je nieuwe inzichten?

Sta je open voor
een andere aanpak?

Vidik zorgt voor nieuwe inzichten. Voor de organisatie die wil vernieuwen. Die de wens heeft om te groeien en de durf om te proberen.

Vidik is dol op originele ideeën. Met een frisse kijk en veel verbeeldingskracht wil Vidik haar opdrachtgevers inspireren, ondersteunen én uitdagen. Het doel? De opdrachtgever helpen naar een volgend level.

 

Kenmerkend

Vidik is altijd op zoek naar de kern en het perspectief. Kijken naar hoe iets wel kan in plaats van bedenken waarom het niet kan. En heeft daarbij de voorkeur boven of. Zoeken naar de eenvoud van complexe zaken. Oog voor structuur en patronen.

 

De nadruk ligt daarbij op het vangen van ideeën en deze tot leven brengen. Kansen vertalen naar resultaten. Aandacht besteden aan de buitenkant (het verhaal naar je klanten) én de binnenkant (kun je doen wat je zegt) van het bedrijf.

 

Vidik betekent perspectief en die naam is niet zomaar gekozen. Vidik werkt vanuit de overtuiging dat er altijd perspectief is en met de wetenschap dat er altijd meerdere invalshoeken zijn.

Klop vooral bij Vidik aan als je ambitie hebt, houdt van avontuur en zin hebt in een verandering van binnenuit.

Diensten

Vidik werkt in verschillende branches: profit en non-profit. Veelal vanuit verschillende rollen en invalshoeken, maar altijd in co-creatie met de klant. Van strategievorming tot en met realisatie; samen maken we het geheel kloppend.

 

Strategie

Richting geven en keuzes maken. We zorgen ervoor dat de lijnen duidelijk zijn. Door aan de slag te gaan met jouw point of view, de context van het bedrijf, de kansen en te maken keuzes, heb je aan het einde van het traject je strategie routemap duidelijk.

 

Ontwerp en realisatie

Handen en voeten geven aan de strategie. Alle relevante onderdelen worden meegenomen, zodat de strategie vorm krijgt. Ik kan je daarbij op verschillende manieren ondersteunen. Als projectmanager die aanstuurt. Adviseur die langs de zijlijn meekijkt en ondersteunt. Of als inhoudelijk specialist op het vlak van conceptontwikkeling, procesverbetering of coaching van medewerkers.

 

 

Sparren

Vind je het fijn om je ideeën eens tegen iemand aan te houden? Of wil je juist nieuwe ideeën opdoen? Zou het helpen wanneer iemand meedenkt over (de toekomst van) het bedrijf? Ik doe dat graag: help je met het krijgen van overzicht & inzicht en met het generen van nieuwe ideeën. Dit kan eenmalig, maar ook periodiek.

 

Aanpak op maat

Heb je een specifieke vernieuwingsvraag of project, maar komt dit niet terug in één van de bovenstaande diensten? Neem dan gerust contact met mij op. Dan kijken we of we een match zijn en zo ja, wat de aanpak zou zijn en hoeveel het gaat kosten.

De ervaring en verbeeldingskracht van Vidik helpt je bij het bedenken van creatieve oplossingen.

Uiteenlopende opdrachtgevers

De opdrachtgevers van Vidik zijn actief in verschillende branches, profit en non-profit. Die afwisseling houdt me scherp en wat ik in de ene markt leer, kan ik toepassen op de andere.

 

Hoewel ze soms enorm verschillen in activiteiten, grootte en klantgroepen, hebben ze wel de volgende punten gemeen:

 • de wens om te groeien;
 • de durf om het te proberen;
 • de veerkracht om door te gaan.

 

Vidik heeft oa heeft gewerkt voor:

 • By Ipro
 • De Kernpraktijk
 • Enexis
 • Essent
 • Gemeente Emmen
 • International Junior Science Olympiad (IJSO)
 • Provincie Gelderland
 • Rumour Communicatie

Vragen van klanten

Vragen die klanten zoal aan mij stellen:

 • Kun je mij helpen mijn strategie tegen het licht te houden?
 • Hoe kan ik mijn idee voor een nieuw concept concreet maken?
 • Hoe kan ik het beste inspringen op de veranderingen in mijn markt?
 • Ik wil graag groeien. Kun je mij helpen met het maken van keuzes en het uitstippelen van het pad?
 • Kun je mij helpen mijn visie concreet te maken?

"Destijds was structuur voor mij het doel. Tegenwoordig zie ik structuur als hulpmiddel."

Van ambtenaar naar zelfstandig ondernemer

 

Ruim 20 jaar geleden begon ik – Roegina Hilbrands – als rijksambtenaar op een afdeling Administratieve Organisatie en Interne Controle: processen in kaart brengen, structureren en bijbehorende werkinstructies schrijven. Destijds was structuur voor mij dé manier om grip te krijgen.  En dus werkte ik hard om ‘alles netjes in het gelid’ te krijgen.

 

Inmiddels zie ik structuur als middel om mensen te helpen hun aandacht op de inhoud van het werk te richten. Ik hou me bezig met vernieuwing & groei en kijk hoe structuur daarbij kan ondersteunen. Structuur kan er, wat mij betreft, op het eerste gezicht ook best ongestructureerd uitzien.

 

Die andere manier van kijken kwam niet zomaar van de een op andere dag. Die heb ik ontwikkeld door de vele opdrachten die ik als externe consultant heb mogen uitvoeren. Van grote ICT vernieuwingsprojecten tot kleinere herstructureringsprojecten en adviesopdrachten.

Als manager heb ik geleerd dat het gemakkelijker is te adviseren over een verandering dan het vanuit eindverantwoordelijkheid te realiseren. Dan spelen andere processen en emotie ook een rol. Zeker wanneer er mensen bij betrokken zijn.

 

Opgegroeid in twee werelden

Als dochter van een Nederlandse vader en een Servische moeder ben ik opgegroeid in twee werelden. Bij ons thuis was zowel de Nederlandse nuchterheid als het Servische temperament te vinden. Ik voel mij thuis in beide werelden ook al verschillen ze enorm. Ik weet niet beter dan dat verschillen elkaar vaak kunnen versterken en ik heb geleerd om het beste eruit te halen en het te combineren.

 

Stapelen

Al mijn ervaringen en levenslessen breng ik samen in mijn aanpak. Ik deel de beeldverhalen met mijn klanten en gebruik ze graag als opstap naar de inhoudelijke onderwerpen.

De stapels op de site zijn opgebouwd uit  persoonlijke spullen aangevuld met items van de ontwerpers. Samen creëren ze een nieuw verhaal.